You are here
Home > Ops & Training > 504 TA Regiment Volunteer Annual Training Camp 2019

504 TA Regiment Volunteer Annual Training Camp 2019

PERLIS: The Regiment 504th Territorial Army (TA) has conducted Voluntary Training Camp in 2019 with a strength of five officers and 45 members of the other ranks at Bukit Ketri Camp.

The training runs from 11 Oct to 25 Oct and has been divided into two phases namely Camp phase and Field phase.

The Camp phase includes Physical Training, Individual Proficiency Test (UKKI), 5 KM Route March (UJL), Parade, Abseiling class and visit to 6 Royal Engineers Regiment.

Meanwhile, Field Training was held in the general area of ​​Sintok, Kedah with an exposure to jungle operations.

Classification Shooting Training was also conducted to provide exposure and training to volunteer members in the use of firearms.

This training is being conducted at the Bukit Pinang Base, Alor Setar, Kedah.

This Annual Camp Training is the culmination of training for volunteer members to measure and test military knowledge for officers and members throughout the Local Training held from Feb to Sep 2019.

This Annual Camp Exercise concludes with a Dinner attended by the Perak State JAKPAW Chairman.


Latihan Kem Tahunan Sukarela Rejimen 504 AW Tahun 2019

PERLIS: Rej 504 Askar Wataniah (AW) telah melaksanakan Latihan Kem Tahunan Sukarela tahun 2019 dengan berkekuatan lima peg dan 45 anggota Lain- Lain Pangkat (LLP) bertempat di Kem Bukit Ketri.

Latihan ini bermula pada 11 Okt hingga 25 Okt 19 dan telah dibahagikan kepada dua fasa iaitu fasa Kem dan fasa Medan.

Latihan fasa Kem yang diadakan meliputi Latihan Jasmani, UKKI, UJL 5KM, Kawad, Keyakinan Diri( Abseiling) Kelas dan Lawatan ke 6 RAJD.

Manakala Latihan Medan diadakan di kawasan am Sintok, Kedah yang berkonsepkan operasi hutan.

Turut diadakan Latihan Menembak Klasifikasi bagi memberi pendedahan dan latihan kepada anggota sukarela dalam penggunaan senjata api.

Latihan ini dilaksanakan di Lapangsasar Bukit Pinang, Alor Setar, Kedah.

Latihan Kem Tahunan ini merupakan kemuncak latihan kepada anggota sukarela bagi mengukur dan menguji kefahaman ilmu ketenteraan kepada peg dan anggota sepanjang Latihan Tempatan yang telah dilaksanakan bermula dari bulan Feb sehingga Sep 2019.

Latihan Kem Tahunan ini diakhiri dengan Majlis Makan Malam yang diturut dihadiri oleh Pengerusi JAKPAW Negeri Perlis.

Oleh: Kapt Sharifah jaafar
Gambar: Kpl Mohd Razman Shahir Ramli

Top
%d bloggers like this: