You are here
Home > MY ATM > New Secretary-General of Ministry of Defence Malaysia

New Secretary-General of Ministry of Defence Malaysia

I’m pleased to announce the appointment of YBhg. Datuk Muez bin Abd Azle as Secretary General of the Ministry of Defence Malaysia effective 1 February 2020.

YBhg. Datuk Muez bin Abd Aziz, 58, holds a Bachelor of Economics (Honors) degree from the University of Malaya and a Bachelor of Economics degree from Vanderbilt University, USA. He has been in the public service for 25 years since joining the civil service as an Administrative and Diplomatic Officer on 25 January 1995.

Datuk Muez bin Abd Azle, Secretary General of the Ministry of Defence Malaysia
Datuk Muez bin Abd Azle – Secretary General of the Ministry of Defence Malaysia

He has extensive experience in management and public service and has served as the Secretary General and Deputy Secretary General in the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs. In addition, he also served as the Division Secretary in the Ministry of Agriculture of the Agro-based Industry.

I believe in the wisdom, knowledge and credibility that YBhg. Datuk Muez bin Abd Aziz is able to build on the trust and support of the Ministry of Defence Malaysia’s mission and vision in ensuring that the country’s security and sovereignty is maintained through increased preparedness and defence capabilities.

MOHD ZUKI BIN ALI
31 January 2020


Sukacita saya ingin memaklumkan pelantikan YBhg. Datuk Muez bin Abd Azle sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Malaysia berkuatkuasa pada 1 Februari 2020.

YBhg. Datuk Muez bin Abd Aziz, 58 tahun berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dari Universiti Malaya dan ljazah Sarjana Ekonomi daripada Universiti Vanderbilt, Amerika Syarikat. Beliau telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama 25 tahun sejak mula menyertai perkhidmatan awam sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik pada 25 Januari 1995.

Beliau mempunyai pengalaman luas dalam pengurusan dan perkhidmatan awam serta pemah berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha dan Timbalan Ketua Setiausaha di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Selain itu, beliau juga pernah berkhidmat sebagai Setiausaha Bahagian di Kementerian Pertanian Industri Asas Tani.

Saya percaya dengan pengalarnan, pengetahuan dan kredibiliti yang dimiliki oleh YBhg. Datuk Muez bin Abd Aziz mampu menggalas amanah mendokong misi dan visi Kementerian Pertahanan Malaysia dalam memastikan keselamatan dan kedaulatan Negara senantiasa terpelihara melalui peningkatan kesiapsiagaan dan keupayaan pertahanan.

MOHD ZUKI BIN ALI
31 Januari 2020

Top
%d bloggers like this: