You are here
Home > Human Capital > Army Senior Officer Promotion Ceremony

Army Senior Officer Promotion Ceremony

KUALA LUMPUR: A total of three senior Army officers were promoted at the Army Senior Officer Appointment Ceremony officiated by the Chief of Army (COA), Gen Datuk Zamrose Mohd Zain at the COA Office on 21 Jul 2020.

Leading the list, Maj Gen Dato’ Hj Azlan Abd Rahman was promoted to Lieutenant-General (LG) and remained in the position of Assistant Chief of Staff (ACOS), MAH HQ Personnel Services, while BG Dato’ Nazri Abu Bakar was promoted to Maj Gen and holds the post Director-General, Records and Pension Directing Department (JRP), MAF HQ.

Maj Gen Dato' Hj Azlan Abd Rahman promoted to Lieutenant-General (LG).
Maj Gen Dato’ Hj Azlan Abd Rahman promoted to Lieutenant-General (LG).

The ceremony continued with the donning of the Col (Honorary) rank to Perlis State Secretary, Azman Mohd Yusuf who received the appointment as the Chairman of the Perlis Territorial Army Support Committee (JAKPAW).

Also present were the Army Eastern Field Commander, LG Datuk Mohd Zakaria Hj Yadi, ACOS Human Resources Branch, MG Dato’ Mohd Sofi Md Lepi and ACOS Intelligence, MG Dato’ Rezil Shahidin.


KUALA LUMPUR: Seramai tiga pegawai kanan Tentera Darat (TD) dinaikkan pangkat dalam Majlis Pemakaian Pangkat Pegawai Kanan TD disempurnakan Panglima Tentera Darat (PTD), Jen Datuk Zamrose Mohd Zain di Pejabat PTD pada 21 Jul 2020.

BG Dato' Nazri Abu Bakar was promoted to Major-General.
BG Dato’ Nazri Abu Bakar was promoted to Major-General.

Mendahului senarai, Mej Jen Dato’ Hj Azlan Abd Rahman yang dinaikkan pangkat ke Lt Jen dan kekal menjawat jawatan sebagai Asisten Ketua Staf (AKS), Perkhidmatan Anggota MK ATM, manakala Brig Jen Dato’ Nazri Abu Bakar dinaikkan pangkat ke Mej Jen serta memegang jawatan Ketua Pengarah Jabatan Arah Rekod dan Pencen (JRP) MK ATM.

Majlis diteruskan dengan pemakaian pangkat Kol (Kehormat) kepada Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri Perlis, Azman Mohd Yusuf yang menerima pelantikan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Pendukung Askar Wataniah (JAKPAW) Negeri Perlis.

Turut hadir Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lt Jen Datuk Mohd Zakaria Hj Yadi, AKS Cawangan Sumber Manusia, Mej Jen Dato’ Mohd Sofi Md Lepi dan AKS Perisikan, Mej Jen Dato’ Rezil Shahidin.

Gambar: LKpl Mohammad Shahrun Nizam Mohamad Radzuan

Top
%d bloggers like this: