You are here
Home > Human Capital > Malaysian Armed Forces Defence College (MAFDC) Graduation Ceremony

Malaysian Armed Forces Defence College (MAFDC) Graduation Ceremony

PUTRAJAYA, 28 August 20 – Senior Minister of Defence, YB Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob attended the Diploma Presentation Ceremony for the Malaysian Armed Forces Defence College 40/2020 which took place at the Main Auditorium, National Defence Education Centre (PUSPAHANAS), Putrajaya today.

READ: Puspahanas Dream Now A Reality

Speech by Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob
Speech by Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob

For this cohort, a total of 40 participants consisting of 40 MAF Officers, a Royal Malaysia Police Officer, a National Security Council Officer and 7 officers from abroad successfully completed this course.

Amongst them, a total of 20 Course Participants have obtained Excellent Pass results, 19 Pass With Honors and one Pass.

Congratulations and well done to all participants.


MAJLIS PENYAMPAIAN DIPLOMA MAKTAB PERTAHANAN ANGKATAN TENTERA (MPAT) SIRI 40/2020

PUTRAJAYA, 28 Ogos 20 – Panglima Tentera Darat, Jen Tan Sri Datuk Zamrose bin Mohd Zain telah menghadiri Majlis Penyampaian Diploma Maktab Pertahanan Angkatan Tentera yang berlangsung di Auditorium Utama, Pusat Pengajian Pertahanan Nasional (PUSPAHANAS), Putrajaya hari ini.

Penyampaian diploma telah disempunakan oleh Menteri Kanan Pertahanan, YB Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob.

Bagi siri kali ini, seramai 40 orang peserta yang terdiri daripada 40 Pegawai ATM, seorang Pegawai Polis Diraja Malaysia, seorang Pegawai Majlis Keselamatan Negara dan 7 pegawai dari luar negara berjaya menamatkan kursus ini.

Daripada jumlah keseluruhan tersebut, seramai 20 orang Peserta Kursus telah mendapat keputusan Lulus Dengan Cemerlang, 19 orang Lulus Dengan Kepujian dan seorang Lulus.

Tahniah dan Syabas diucapkan kepada semua peserta.

Top
%d bloggers like this: