You are here
Home > Parade & Ceremony > RMN Warrant Officer Expressed Appreciation to the Chief of Army

RMN Warrant Officer Expressed Appreciation to the Chief of Army

KUALA LUMPUR, 10 June 2021 – The Chief of Army, General Tan Sri Datuk Zamrose bin Mohd Zain received a courtesy call from the Warrant Officer of the Royal Malaysian Navy (PW TLDM), Warrant Officer I TMK Muhamad Eizad bin Ramli accompanied by Regimental Sergeant Major of the Army (SMR TD), Warrant Officer I Mohd Pauzi bin Mohd Ali at the Office of the Chief of Army, Wisma Pertahanan.

The purpose of the courtesy call was to express his appreciation for Army’s support to RMN throughout his service. He will end his service in the MAF on Feb 22 after serving for 24 years and will start his leave on 12 June 21.

The Courtesy Call was further enhanced with a souvenir exchange session as a memento before the RMN Warrant Officer, Warrant Officer I TMK Muhamad Eizad bin Ramli retires.

The courtesy call was conducted in a new norm by complying with the Standard Operating Procedures (SOP) of the Movement Control Order (PKP) as set by the government.


PEGAWAI WARAN TLDM ZAHIRKAN PENGHARGAAN KEPADA TD

Pegawai Waren I TMK Muhamad Eizad bin Ramli
Pegawai Waren I TMK Muhamad Eizad bin Ramli

KUALA LUMPUR, 10 Jun 2021 – Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Datuk Zamrose bin Mohd Zain menerima Kunjungan Hormat daripada Pegawai Waran Tentera Laut Diraja Malaysia (PW TLDM), Pegawai Waren I TMK Muhamad Eizad bin Ramli dengan diiringi oleh Sarjan Mejar Rejimen Tentera Darat (SMR TD), Pegawai Waren I Mohd Pauzi bin Mohd Ali di Pejabat Panglima Tentera Darat, Wisma Pertahanan.

Kunjungan Hormat tersebut bertujuan untuk menzahirkan ucapan penghargaan atas sokongan TDM kepada TLDM di sepanjang perkhidmatan beliau. Beliau akan menamatkan perkhidmatan dalam ATM pada bulan Feb 22 setelah berkhidmat selama 24 tahun dan akan mula bercuti pada 12 Jun 21.

Acara Kunjungan Hormat ini diserikan lagi dengan sesi pertukaran cenderahati sebagai tanda kenang-kenangan sebelum Pegawai Waran TLDM, Pegawai Waren I TMK Muhamad Eizad bin Ramli bersara.

Kunjungan Hormat tersebut dilakukan secara norma baharu dengan mematuhi Standard Operasi Prosuder (SOP) Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kerajaan.

#TenteraDaratMalaysia
#GagahSetia

Top
%d bloggers like this: