You are here
Home > Parade & Ceremony > 17 Senior Army Officers Promoted

17 Senior Army Officers Promoted

KUALA LUMPUR: The Chief of Army (COA), Gen Tan Sri Dato’ Seri Zamrose Mohd Zain completed the Senior Army Officer Promotion Ceremony at Dewan Zulkifeli Zin, Wisma Perwira TD on 21 Feb 2022.

A total of 17 senior officers were promoted, leading the promotion was Maj Gen Dato’ Hj Subari Hj Tomo who was promoted from Maj Gen to Lt Gen and held the position of Chief of Staff of the Army Headquarters.

The ceremony continued with the promotion of Brig Gen to Maj Gen, namely Brig Gen Ir Abdul Hamid Mohd Isa who held the position of Army Western Field Engineer Commander, Field Engineers Group, Army Western Field Command and Brig Gen Hj Mohd Rashidi Bujai who held the position as Director-General of the Religious Corps of the Armed Forces.

Apart from that, a total of seven Army officers were promoted from Col to Brig Gen while the promotion from Lt Col to Col was five officers and two more officers were promoted from Maj to Lt Col.

In COA’s speech, he congratulated the senior officers who were promoted because this promotion is a recognition of the excellence in the quality of work that has been displayed throughout the responsibilities entrusted to them.

“The promotion obtained today, is also a form of demand for better achievements to support the Vision and Mission of Tthe Army which will be 89 years old next week,” he said.

Also present were the Deputy Chief of Army, Lt Gen Datuk Seri Pahlawan Mohammad Ab Rahman, the Commander of the Army Western Field Command, Lt Gen Datuk Muhammad Hafizuddeain Jantan and the Commander of the Army Eastern Field Command, Lt Gen Dato’ Mardzuki Muhammad.


KUALA LUMPUR: Panglima Tentera Darat (PTD), Jen Tan Sri Dato’ Seri Zamrose Mohd Zain menyempurnakan Majlis Pemakaian Pangkat Pegawai Kanan Tentera Darat (TD) di Dewan Zulkifeli Zin, Wisma Perwira TD pada 21 Feb 2022.

Seramai 17 pegawai kanan dinaikkan pangkat didahului Mej Jen Dato’ Hj Subari Hj Tomo yang dinaikkan pangkat daripada Mej Jen ke Lt Jen dan menjawat jawatan sebagai Ketua Staf Markas Tentera Darat.

Majlis diteruskan dengan pemakaian pangkat Brig Jen ke Mej Jen iaitu Brig Jen Ir Abdul Hamid Mohd Isa yang menjawat jawatan sebagai Komander Jurutera Medan Barat TD, Grup Jurutera Medan, Pemerintahan Medan Barat TD dan Brig Jen Hj Mohd Rashidi Bujai yang menjawat jawatan sebagai Ketua Pengarah Kor Agama Angkatan Tentera.

Selain itu seramai tujuh pegawai TD dinaikkan pangkat dari Kol ke Brig Jen manakala kenaikan pangkat dari Lt Kol ke Kol seramai lima pegawai dan dua lagi pegawai dinaikkan pangkat dari Mej ke Lt Kol.

Dalam ucapan PTD, beliau mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pegawai kanan yang dinaikkan pangkat kerana kenaikan pangkat ini merupakan satu pengiktirafan terhadap kecemerlangan mutu kerja yang telah dipamerkan sepanjang menggalas tanggungjawab yang diamanahkan.

“Kenaikan pangkat yang diperolehi hari ini, turut menjadi satu bentuk tuntutan kepada pencapaian yang lebih baik bagi mendukung Visi dan Misi TD yang akan berusia 89 tahun pada minggu hadapan,” tegas beliau.

Tambahnya lagi, selama hampir sembilan dekad perkembangan dan pembangunan TD terus meluncur laju secara berterusan, yang pasti ianya telah diterajui oleh kepimpinan terdahulu yang silih berganti menyempurnakan peranan masing-masing.

“Kini, tanggungjawab tersebut terletak di bahu kita secara bersama dan dengan pangkat yang telah dianugerahkan ini, pastikan kita memikulnya dengan kesatuan yang teguh seperti kata pepatah, berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing.

“Suka saya ingatkan bahawa setiap permasalahan ada jalan penyelesaian, setiap cita-cita ada asas yang perlu kita laksanakan, setiap kebuntuan ada cara untuk meleraikannya dan sekiranya terkandas, atur semula langkah dengan strategi baru agar apa yang bakal diusahakan di tempat baharu nanti bakal tercapai dan dapat dimanfaati oleh warga TD,” pesan PTD.

Turut hadir, Timbalan Panglima Tentera Darat, Lt Jen Datuk Seri Pahlawan Mohammad Ab Rahman, Panglima Medan Barat Tentera Darat, Lt Jen Datuk Muhammad Hafizuddeain Jantan dan Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lt Jen Dato’ Mardzuki Muhammad.

Top
%d bloggers like this: