You are here
Home > Parade & Ceremony > 19 Senior Army Officers Promoted

19 Senior Army Officers Promoted

A total of 19 Army senior officers were promoted led by Col Muhammad Shafiq Poh Abdullah who was promoted to Brig Gen and held the position of Assistant Chief of Staff Logistics, Army Headquarters Logistics Branch (Cwg Log-MK TD), while Lt Col Ahmad Kassim Daud was promoted to Col and held the position of Chief Electrical and Mechanical Engineer, Army Logistics Command Headquarters (MPLTD) and 17 officers were promoted to the rank of Lt. Col.


KUALA LUMPUR: Panglima Tentera Darat (PTD), Jen Tan Sri Dato’ Seri Zamrose Mohd Zain mengucapkan syabas dan tahniah kepada para pegawai kanan Tentera Darat (TD) yang dinaikkan pangkat hasil daripada usaha gigih dipertonjolkan dalam perkhidmatan.

“Dengan kenaikan pangkat pada hari ini, bermakna tugas sebagai pemimpin yang terletak di bahu saudara dan saudari akan menjadi lebih berat kerana bertanggungjawab menentukan prestasi dan mutu kerja anggota bawahan sentiasa berada pada tahap tertinggi.

“Kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin tidak hadir hanya dengan pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang kerja semata-mata, tetapi ia juga juga memerlukan kepada cita-cita dan pengekalan tujuan untuk mengharungi segala cabaran yang mendatang.

“Memetik kata-kata Carl Von Clausewitz, ‘If the leader is filled with high ambition and if He pursues His aims with audacity and strength of will, He will reach them in spite of all obstacles’.

“Setiap pegawai perlu meperlengkapkan diri sebagai pemimpin yang berkualiti supaya mampu untuk membawa ketumbukan TD ke arah kecemerlangan dan diiktiraf sebagai Force of Choice.

“Kesemua ciri yang dinyatakan boleh dicapai sekiranya saudara dan saudari menerapkan semangat kekitaan,” tegas PTD.

Tambah PTD lagi, konsep Back to Basic dan Basic Soldiering perlu diperkasakan di mana aspek asas ketenteraan perlu diutuhkan lagi bagi mengekalkan kesiapsiagaan sesebuah pasukan.

PTD berkata demikian ketika berucap sempena Majlis Pemakaian Pangkat Pegawai Kanan TD di Wisma Perwira TD pada 27 Jul 2022.

Seramai 19 pegawai kanan TD dinaikkan pangkat didahului dengan Kol Muhammad Shafiq Poh Abdullah yang dinaikkan pangkat ke Brig Jen dan menjawat jawatan sebagai Asisten Ketua Staf Logistik, Cawangan Logistik Markas Tentera Darat (Cwg Log-MK TD), manakala Lt Kol Ahmad Kassim Daud dinaikkan pangkat ke Kol dan menjawat jawatan sebagai Ketua Jurutera Elektrik dan Jentera, Markas Pemerintahan Logistik TD (MPLTD) serta 17 pegawai dinaikkan ke pangkat Lt Kol.

Turut hadir, Timbalan Panglima Tentera Darat (TPTD), Lt Jen Datuk Seri Mohammad Ab Rahman, Panglima Medan Barat Tentera Darat (PMB TD), Lt Jen Datuk Hafizuddeain Jantan, Ketua Staf Markas Tentera Darat, Mej Jen Dato’ Mohd Sofi Md Lepi dan pegawai-pegawai kanan TD.

Top
%d bloggers like this: