You are here
Home > Parade & Ceremony > Change-of-Command for Malaysian Army Western Field Commander

Change-of-Command for Malaysian Army Western Field Commander

KUALA LUMPUR, 19 April 2023 – The Chief of Army (COA), General Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman has completed the Change-of-Command Parade for the Army Western Field Commander (PMB TD) held at the COA Square, Sungai Besi Camp Perdana today.

Lieutenant General Datuk Muhammad Hafizuddeain bin Jantan has handed over the leadership of the Army’s Western Field Command to Lieutenant General Dato’ Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Ibrahim.

The event started with the signing of the Handover Certificate and the handing over of the Baton witnessed by COA.

All members of the Malaysian Army congratulate Lieutenant General Dato’ Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Ibrahim on his appointment as the 23rd PMB TD.

Check out [HARGA RAYA SPECIAL ] 5XL/XXXL/XL/L/M Carpet Velvet 5D for Home Decor/Carpet /Kitchen Carpet / Rugs at 35% off!

Lieutenant General Datuk Muhammad Hafizuddeain bin Jantan has served as the 22nd PMB TD since 20 December 2020 and will be transferred out to take up the position as the 26th Deputy Chief of Army.


PERBARISAN SERAH TERIMA TUGAS PANGLIMA MEDAN BARAT TENTERA DARAT

KUALA LUMPUR, 19 April 2023 – Panglima Tentera Darat (PTD), Jeneral Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman telah menyempurnakan Perbarisan Serah Terima Tugas Panglima Medan Barat Tentera Darat (PMB TD) yang diadakan di Dataran PTD, Kem Perdana Sungai Besi hari ini.

Leftenan Jeneral Datuk Muhammad Hafizuddeain bin Jantan telah menyerahkan tampuk pimpinan Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat kepada Leftenan Jeneral Dato’ Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Ibrahim.

Acara dimulakan dengan menandatangani Sijil Serah Terima Tugas dan penyerahan Tongkat Kuasa yang telah disaksikan oleh PTD.

Seluruh warga Tentera Darat Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Leftenan Jeneral Dato’ Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Ibrahim atas pelantikan sebagai PMB TD Ke-23.

Leftenan Jeneral Datuk Muhammad Hafizuddeain bin Jantan telah menjawat jawatan sebagai PMB TD Ke-22 sejak 20 Disember 2020 dan akan bertukar keluar bagi menjawat jawatan Timbalan Panglima Tentera Darat Ke-26.

Top
%d bloggers like this: