You are here
Home > Parade & Ceremony > Senior Army Officers Promotion Ceremony

Senior Army Officers Promotion Ceremony

KUALA LUMPUR, June 1, 2023 – The Chief of Army (COA), General Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman has completed the Rank Application Ceremony for Senior Army Officers held at Wisma Perwira Tentera Darat, Camp Perdana Sungai Besi today.

A total of 47 Senior Army Officers have been promoted starting with the promotion of Brigadier General to Major General. Brigadier General Dato’ Md Rahim bin Mohammad and Brigadier General Haji Azelan bin Abu Bakar were promoted to the rank of Major General effective 3 April 2023.

In addition, a total of three Senior Officers were promoted from Colonel to Brigadier General, one was promoted from Lieutenant Colonel to Colonel and 40 people were promoted from Major to Lieutenant Colonel.

Also held was the Awarding of Honorary Colonel Credentials to Tan Sri Dato’ Sri Dato’ Paduka Professor Fng Ah Seng. In addition, the Honorary Major Award was also given to 3 recipients.

PTD in his speech congratulated all the Senior Officers who were promoted today.

Also present were the Deputy Commander of the Army, Lieutenant General Datuk Muhammad Hafizuddeain bin Jantan and the Commander of the Army’s Western Field, Lieutenant General Dato’ Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Ibrahim.

#MalaysianArmy
#GahhLoyal


MAJLIS PEMAKAIAN PANGKAT PEGAWAI KANAN TENTERA DARAT

KUALA LUMPUR, 1 Jun 2023 – Panglima Tentera Darat (PTD), Jeneral Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman telah menyempurnakan Majlis Pemakaian Pangkat Pegawai Kanan Tentera Darat yang diadakan di Wisma Perwira Tentera Darat, Kem Perdana Sungai Besi hari ini.

Seramai 47 orang Pegawai Kanan Tentera Darat telah dinaikkan pangkat dimulakan dengan kenaikan pangkat Brigedier Jeneral ke Mejar Jeneral. Brigedier Jeneral Dato’ Md Rahim bin Mohammad dan Brigedier Jeneral Haji Azelan bin Abu Bakar dinaikkan ke pangkat Mejar Jeneral berkuatkuasa pada 3 April 2023 yang lalu.

Selain itu, seramai tiga orang Pegawai Kanan telah dinaikkan pangkat Kolonel ke Brigedier Jeneral, seorang dinaikkan pangkat dari Leftenan Kolonel ke Kolonel dan 40 orang dinaikkan pangkat dari Mejar ke Leftenan Kolonel.

Turut diadakan adalah Penganugerahan Tauliah Kolonel Kehormat yang diberikan kepada Tan Sri Dato’ Sri Dato’ Paduka Profesor Fng Ah Seng. Selain itu, Anugerah Tauliah Mejar Kehormat turut diberikan kepada 3 orang penerima.

PTD dalam ucapannya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua Pegawai Kanan yang telah dinaikkan pangkat pada hari ini.

Turut hadir adalah Timbalan Panglima Tentera Darat, Leftenan Jeneral Datuk Muhammad Hafizuddeain bin Jantan dan Panglima Medan Barat Tentera Darat, Leftenan Jeneral Dato’ Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Ibrahim.

TenteraDaratMalaysia

GagahSetia

Top
%d bloggers like this: