You are here
Home > Parade & Ceremony > Chief of Army Conferred Darjah Panglima Setia Mahkota (PSM)

Chief of Army Conferred Darjah Panglima Setia Mahkota (PSM)

Seluruh warga Tentera Darat Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Panglima Tentera Darat (PTD), Jeneral Tan Sri Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman di atas penganugerahan Darjah Panglima Setia Mahkota (PSM) yang membawa gelaran Tan Sri sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong hari ini.

Top
%d bloggers like this: