You are here
Home > Human Capital > Malaysia Command and Staff Course 48/2019 Visit to Royal Engineers Regiment

Malaysia Command and Staff Course 48/2019 Visit to Royal Engineers Regiment

Lawatan Delegasi KPSM Ke 4 RAJD (Jn)

NEGERI SEMBILAN: Seramai 300 delegasi Kursus Pemerintahan Dan Staf Malaysia (KPSM) Siri 48/2019 dari Maktab Turus Angkatan Tentera Malaysia (MTAT) telah mengadakan lawatan ke Skuadron Keempat Rejimen Askar Jurutera Diraja (Jambatan) pada 25 Jun 2019.

Lawatan yang diketuai oleh Timbalan Komandan MTAT, Kol Fazal Hj Abdul Rahman disambut oleh Pegawai Pemerintah 4 Skn RAJD (Jn), Lt Kol Syed Mohd Khairul Asraf Tuan Kechil diiringi Pegawai Pemerintah 12 Skn RAJD (CBRNe), Lt Kol Norhelmi Ismail.

Lawatan ini bertujuan bagi memperlihatkan Latihan Kepakaran Combined Arms Gap-Crossing dan Chemical Biology, Radiation dan Nuclear (CBRN) Capability daripada pasukan 4 Skn RAJD (Jn), 12 Skn RAJD (CBRNe) dan turut disertai dengan 1 Platun daripada Kompani Alpha 14 RAMD (Mek) yang diketuai oleh Lt M Che Hazrie Ikmal bChe Ghazali.

Acara lawatan diakhiri dengan penyerahan cenderahati diantara Timbalan Komandan MTAT dengan Pegawai Pemerintah 4 Skn RAJD (Jn) dan Pegawai Pemerintah 12 Skn RAJD (CBRNe).

Turut hadir Komander Jurutera Medan Barat, Brig Jen Ir Abdul Hamid Mohd Isa dan Pegawai Staf 1 Oplat MK RAJD PMBTD, Lt Kol Ahmad Ridzuan Ahmad.

Oleh: Lt Muhammad Syahir Asyraf Mohd Zain
Gambar: Spr Harryson Lekop Alfred


Negeri Sembilan: A total of 300 delegates from Malaysian Military Command and Staff Course (KPSM) Series 48/2019, Malaysian Armed Forces Staff College (MTAT) visited the Fourth Squadron of the Royal Engineers (Bridge) Regiment [RAJD (Jn)] on June 25, 2019.

The visit was led by Deputy Commander of MTAT, Col Fazal Hj Abdul Rahman was greeted by Commanding Officer (CO) 4 Sqn RAJD (Jn), Ltc Syed Mohd Khairul Asraf Tuan Kechil and accompanied by CO 12 Sqn RAJD (CBRNe), Ltc Norhelmi Ismail.

The visit was aimed at demonstrating the Combined Arms Gap-Crossing and Chemical Biology, Radiation and Nuclear Capability (CBRN) Capability from 4 San RAJD (Bridge), 12 Sqn RAJD (CBRNe) and 1 Platoon from the Alpha Company, 14 RAMD (Mech) led by Lt M Che Hazrie Ikmal bChe Ghazali.

The event was concluded with a souvenir award between the Deputy Commander of MTAT with CO 4 Sqn RAJD (Bridge) and CO 12 Sqn RAJD (CBRNe).

Also present was Western Field Engineer Commander-in-Chief, BG Ir Abdul Hamid Mohd Isa and Staff Officer 1 Ops and Training, Royal Engineer Regiment, Army Western Field Command, Ltc Ahmad Ridzuan Ahmad.

By: Lt Muhammad Syahir Asyraf Mohd Zain
Picture: Spr Harryson Lekop Alfred

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: