You are here
Home > Parade & Ceremony > 86th Malaysian Armed Forces Day Parade at Lumut

86th Malaysian Armed Forces Day Parade at Lumut

MAF CDF and all Service Chiefs on the Parade Square
MAF CDF and all Service Chiefs on the Parade Square

LUMUT, Sept 27, 2019 – Malaysian Armed Forces (MAF) Chief of Defence Forces, General Tan Sri Dato’ Seri Panglima Hj. Zulkifli bin Hj. Zainal Abidin attended the 86th Malaysian Armed Forces Day Parade at KD PELANDOK Parade Square, RMN Lumut Naval Base, Perak. The parade themed ‘National Sovereignty, Our Responsibility’ involved all three Services of the MAF, namely the Malaysian Army (TDM), the Royal Malaysian Navy (RMAF), and the Royal Malaysian Air Force (RMAF).

A total of 54 Officers and 868 members of the other ranks formed 12 contingents including 3 Female Contingents from each MAF Service led by Commander Yusman bin Darmawan RMN.

Also present at the event were Malaysian Army Chief of Army General Tan Sri Dato’ Seri Hajj Ahmad Hasbullah bin Haji Mohd Nawawi; Royal Malaysian Navy Chief, Admiral Tan Sri Mohd Reza bin Mohd Sany; and the Royal Malaysian Air Force Chief, General Tan Sri Dato Sri Haji Affendi bin Throng RMAF.


LUMUT, 27 Sept 2019 – Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Tan Sri Dato’ Seri Panglima Hj. Zulkifli bin Hj. Zainal Abidin telah menyempurnakan Perbarisan Hari Angkatan Tentera Malaysia Ke-86 di Padang Kawad KD PELANDOK, Pangkalan TLDM Lumut, Perak. Perbarisan yang bertemakan ‘Kedaulatan Negara Tanggungjawab Bersama’ ini melibatkan ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM iaitu Tentera Darat Malaysia (TDM), Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), dan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM).

Female Contingent from the MAF
Female Contingent from the MAF

Perbarisan berkekuatan seramai 54 Pegawai dan 868 anggota ini melibatkan 12 kontinjen termasuk 3 Kontinjen Wanita dari setiap perkhidmatan ATM diketuai oleh Komander Yusman bin Darmawan TLDM.

Turut hadir ke majlis ini ialah Panglima Tentera Darat Malaysia, Jeneral Tan Sri Dato’ Seri Panglima Haji Ahmad Hasbullah bin Haji Mohd Nawawi; Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia, Laksamana Tan Sri Mohd Reza bin Mohd Sany; dan Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia, Jeneral Tan Sri Dato Sri Haji Affendi bin Buang TUDM.

Top
%d bloggers like this: