You are here
Home > MY ATM > Malaysian Army Chief Committee Meeting 1/2022

Malaysian Army Chief Committee Meeting 1/2022

SUNGAI BESI, 14 July 2022 – The Chief of Army (COA), General Tan Sri Dato’ Seri Zamrose bin Mohd Zain has chaired the Army Chief Committee Meeting (JKPTD) Series 1/2022 at Hashim Ali Meeting Room, Wisma Perwira Tentera Darat, Sungai Besi Perdana Camp today.

This meeting was held to present, discuss, review and approve policy matters related to aspects of governance, organization, administration and development of the Malaysian Army.

Also present for the JKPTD Meeting were the Deputy Chief of Army, Lieutenant General Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman and Members of the Supreme Council of the Chief of Army, representative from the Defence Intelligence Staff Division, representative of the Joint Forces Headquarters and Sergeant Major of the Army.

The conduct of this meeting is in line with the Second Pillar of the 28th COA Command Order, “Empowering Organizational Integrity”, which emphasises on strengthening the unity of the forces and strengthening the governance of the Malaysian Army towards a more dynamic and superior direction.

#TenteraDaratMalaysia
#GagahSetia
#TonggakKedua


WACANA HALA TUJU TENTERA DARAT MALAYSIA: MESYUARAT JAWATANKUASA PANGLIMA TENTERA DARAT (JKPTD) SIRI 1/2022

SUNGAI BESI, 14 Julai 2022 – Panglima Tentera Darat (PTD), Jeneral Tan Sri Dato’ Seri Zamrose bin Mohd Zain telah mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Panglima Tentera Darat (JKPTD) Siri 1/2022 bertempat di Bilik Mesyuarat Hashim Ali, Wisma Perwira Tentera Darat, Kem Perdana Sungai Besi hari ini.

Mesyuarat ini diadakan bagi membentangkan, membincangkan, mengkaji serta meluluskan perkara-perkara dasar yang berkaitan aspek pemerintahan, organisasi, pentadbiran serta pembangunan Tentera Darat Malaysia.

Turut hadir bagi Mesyuarat JKPTD tersebut ialah Timbalan Panglima Tentera Darat, Leftenan Jeneral Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman serta Ahli-ahli Sidang Tertinggi Panglima Tentera Darat, Ahli-ahli turut hadir yang melibatkan Ketua Bahagian dan Cawangan Markas Tentera Darat, wakil Markas Angkatan Tentera Malaysia, wakil Bahagian Staf Perisikan Pertahanan, wakil Markas Angkatan Bersama dan Sarjan Mejar Rejimen Tentera Darat.

Pelaksanaan mesyuarat ini adalah selaras dengan Tonggak Kedua Perintah Ulung PTD Ke-28 iaitu, “Memperkasakan Keutuhan Organisasi”, yang memberikan penekanan kepada aspek pengukuhan kesepaduan angkatan dan pemantapan tadbir urus Tentera Darat Malaysia untuk hala tuju yang lebih dinamik dan unggul.

TenteraDaratMalaysia

GagahSetia

TonggakKedua

Top
%d bloggers like this: